درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مبانی نظری کارکردگرایی در جامعه شناسی دین دورکیم
1702 مرتبه مشاهده شده

مبانی نظری کارکردگرایی در جامعه شناسی دین دورکیم

موحدابطحی، سیدمحمدتقی.

 1. شماره پایان نامه:33464
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: موحدابطحی، سیدمحمدتقی.
 4. عنوان:مبانی نظری کارکردگرایی در جامعه شناسی دین دورکیم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:160ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: دورکیم Durkheim
 12. توصیفگر: جامعه شناسی دین Sociology of Religion
 13. توصیفگر: روش شناسی علوم اجتماعی Social Scince Methodology
 14. توصیفگر: کارکردگرایی Functionalism
 15. توصیفگر: عینیت گرایی Objectivism
 16. توصیفگر: انسان شناسی Anthropology
 17. استاد راهنما. زیبا کلام، سعید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها