درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
قراردادی گری در فلسفه علم پاپر: رویکردی انتقادی به علم شناسی پاپر
1948 مرتبه مشاهده شده

قراردادی گری در فلسفه علم پاپر: رویکردی انتقادی به علم شناسی پاپر

اکبری تختمشلو، جواد.

 1. شماره پایان نامه:33514
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اکبری تختمشلو، جواد.
 4. عنوان:قراردادی گری در فلسفه علم پاپر: رویکردی انتقادی به علم شناسی پاپر.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:138ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: گزاره های مبنایی Basic Statements
 12. توصیفگر: ابطال گرایی Falsificationism
 13. توصیفگر: تصمیم گیری Decision Making
 14. توصیفگر: پیشرفت علمی Scientific Progress
 15. توصیفگر: پاپر کارل ریموند Paper Carl Remond
 16. توصیفگر: قرارداد Protocol
 17. استاد راهنما. زیبا کلام، سعید،
 18. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها