درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تقلیل گرایی و تقلیل ستیزی: نسبت میان نظریه های علمی
1799 مرتبه مشاهده شده

تقلیل گرایی و تقلیل ستیزی: نسبت میان نظریه های علمی

شیخ رضایی، حسین.

 1. شماره پایان نامه:33694
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شیخ رضایی، حسین.
 4. عنوان:تقلیل گرایی و تقلیل ستیزی: نسبت میان نظریه های علمی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:114ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 12. توصیفگر: تقلیل ستیزی Anti-Reduction
 13. توصیفگر: وحدت علم Unity of Science
 14. توصیفگر: فیزیکالیسم Physicalism
 15. توصیفگر: خواص نوظهور Emergent Properties
 16. توصیفگر: بستگی تبعی Supervenience
 17. استاد راهنما. صمدی علی آبادی، یوسف،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها