درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت
1604 مرتبه مشاهده شده

تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت

کرباسی زاده، امیراحسان.

 1. شماره پایان نامه:33722
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کرباسی زاده، امیراحسان.
 4. عنوان:تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:131ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: توجیه Justification
 12. توصیفگر: بنیادگرایی Foundationalism
 13. توصیفگر: باور موجه Justified Belief
 14. توصیفگر: ادراک حسی Sense Perception
 15. توصیفگر: خطاپذیری Fallibilism
 16. توصیفگر: نظریه احتمال Probability Theory
 17. استاد راهنما. آیت الهی، حمید رضا،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها