درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظریه شناخت - توجیه نظریه اصالت اعتمادپذیری گلدمن
1448 مرتبه مشاهده شده

نظریه شناخت - توجیه نظریه اصالت اعتمادپذیری گلدمن

الوند، مسعود.

 1. شماره پایان نامه:33826
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: الوند، مسعود.
 4. عنوان:نظریه شناخت - توجیه نظریه اصالت اعتمادپذیری گلدمن.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:145ص.: کتابنامه
 11. توصیفگر: معرفت Knowledge
 12. توصیفگر: توجیه Justification
 13. توصیفگر: فرایند شناختی Cognitive Process
 14. توصیفگر: مسأله کلیت Generality Problem
 15. توصیفگر: نظریه گلدمن Goldman Theory
 16. توصیفگر: قابلیت اطمینان Reliability
 17. استاد راهنما. ملکیان، مصطفی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها