درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقش آزمایش های بل درفیزیک نوین
3743 مرتبه مشاهده شده

نقش آزمایش های بل درفیزیک نوین

فرقانی فر، فرهنگ.

 1. شماره پایان نامه:33859
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: فرقانی فر، فرهنگ.
 4. عنوان:نقش آزمایش های بل درفیزیک نوین.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1381
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:130ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: آزمایش بل Bell Experiment
 12. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 13. توصیفگر: نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory
 14. توصیفگر: جدایی ناپذیری Nonseparability
 15. توصیفگر: ناموضعیت ضعیف Weak Nonlocality
 16. توصیفگر: متغیرهای نهان Hidden Variables
 17. استاد راهنما. شفیعی، افشین،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها