درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دیدگاه پوپردرمورد استقرااز دو منظر گردآوری و داوری
1407 مرتبه مشاهده شده

دیدگاه پوپردرمورد استقرااز دو منظر گردآوری و داوری

درافشانی، جواد.

 1. شماره پایان نامه:33886
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: درافشانی، جواد.
 4. عنوان:دیدگاه پوپردرمورد استقرااز دو منظر گردآوری و داوری.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:128ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: پوپر Popper
 12. توصیفگر: استقراء Induction
 13. توصیفگر: قیاس Deduction
 14. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 15. توصیفگر: تقویت (فلسفه) Corroboration
 16. استاد راهنما. علیزاده، بیوک،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها