درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ضرورت ازدیدگاه کریپکی
1736 مرتبه مشاهده شده

ضرورت ازدیدگاه کریپکی

فتح زاده، حسن.

 1. شماره پایان نامه:33984
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: فتح زاده، حسن.
 4. عنوان:ضرورت ازدیدگاه کریپکی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1381
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:61ص.: کتابنامه
 11. توصیفگر: اسم خاص Proper Name
 12. توصیفگر: جهان ممکن Possible World
 13. توصیفگر: پیشینی A Priori
 14. توصیفگر: گزاره های ضروری Necessity Statements
 15. توصیفگر: کریپکی Kripke
 16. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها