درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
"طبیعت انسان" در فلسفه زیست شناسی
2137 مرتبه مشاهده شده

"طبیعت انسان" در فلسفه زیست شناسی

ادیبی، امان الله.

 1. شماره پایان نامه:34080
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ادیبی، امان الله.
 4. عنوان:"طبیعت انسان" در فلسفه زیست شناسی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1381
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:99ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: مدل حالت طبیعی Natural State Model
 12. توصیفگر: اصالت ماهیت Essentialism
 13. توصیفگر: طبیعت انسان Human Nature
 14. توصیفگر: نظریه تکاملی Evolutionary Theory
 15. توصیفگر: فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy
 16. توصیفگر: ضد اصالت ماهیت Anti Essentialism
 17. استاد راهنما. میانداری، حسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها