درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مقاومت ساختمان های فلزی موجود باقاب خمشی دربرابرزلزله برپایه آیین نامه 2800 ویرایش دوم
3429 مرتبه مشاهده شده

بررسی مقاومت ساختمان های فلزی موجود باقاب خمشی دربرابرزلزله برپایه آیین نامه 2800 ویرایش دوم

رسولی آهاری، سیدحمیدرضا.

 1. شماره پایان نامه:34306
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: رسولی آهاری، سیدحمیدرضا.
 4. عنوان:بررسی مقاومت ساختمان های فلزی موجود باقاب خمشی دربرابرزلزله برپایه آیین نامه 2800 ویرایش دوم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1381
 8. نام دانشکده:مهندسی عمران
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (زلزله)
 10. یادداشت:249ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: قاب های خمشی فولادی Moment Steel Frames
 12. توصیفگر: آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800
 13. توصیفگر: آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability
 14. توصیفگر: لرزه شناسی Seismology
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها