درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI
1607 مرتبه مشاهده شده

بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI

موسوی، آرش.

 1. شماره پایان نامه:34443
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: موسوی، آرش.
 4. عنوان:بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:107ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه علم محاسباتی Computational Science Philosophy
 12. توصیفگر: ساختار داده ها Data Structure
 13. توصیفگر: مدل حل مساله Problem Solving Model
 14. توصیفگر: قیاس محتمل Abduction
 15. توصیفگر: استنتاج از بهترین تبیین Inference to the Best Explanation
 16. استاد راهنما. آیت الهی، حمید رضا،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها