درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف)
1338 مرتبه مشاهده شده

رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف)

روان، علیرضا.

 1. شماره پایان نامه:34517
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: روان، علیرضا.
 4. عنوان:رویکردی اثباتی به معنای ثوابت منطقی (نظریه انواع مارتین لاف).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:100ص0: جدول، کتابنامه
 11. توصیفگر: نظریه برهان Proof Theory
 12. توصیفگر: نظریه شهودی انواع Intuitionistic Type Theory
 13. توصیفگر: نظریه معنا Meaning Theory
 14. توصیفگر: حکم Judgment
 15. توصیفگر: گزاره Proposition
 16. توصیفگر: ثوابت منطقی Logical Constant
 17. توصیفگر: قواعد استنتاج Rules of Inference
 18. استاد راهنما. موحد، ضیاء،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها