درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی نرم افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی)
1798 مرتبه مشاهده شده

طراحی نرم افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی)

رمضانی، امین.

 1. شماره پایان نامه:34545
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: رمضانی، امین.
 4. عنوان:طراحی نرم افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382.
 8. نام دانشکده:مهندسی برق
 9. گرایش:کارشناسی ارشد(کنترل)
 10. یادداشت:189ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. یادداشت:(همراه بایک عدد دیسکت)
 12. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 13. توصیفگر: منطق فازی Fuzzy Logic
 14. توصیفگر: پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP)
 15. توصیفگر: نمودار نردبانی Ladder Diagram
 16. توصیفگر: واسط ورودی هوشمند Intelligent Input Interface
 17. توصیفگر: واسط خروجی هوشمند Intelligent Output Interface
 18. استاد راهنما. ساداتی، ناصر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها