درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری
2441 مرتبه مشاهده شده

بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری

بسطامی، مجید.

 1. شماره پایان نامه:34624
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: بسطامی، مجید.
 4. عنوان:بررسی زبانهای ارتباط عاملها درپرتو نظریه کنشهای گفتاری.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:125ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: نظریه کنش های گفتاری Speech Acts Theory
 12. توصیفگر: زبان ارتباط عامل Agent Communication Language
 13. توصیفگر: نظریه عامل بودن Theory of Agency
 14. توصیفگر: جان آر. سرل John R. Searle
 15. استاد راهنما. لوکس، کارو،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها