درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری درساختمان های تحت زلزله
4173 مرتبه مشاهده شده

مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری درساختمان های تحت زلزله

سلطانی، احمد.

 1. شماره پایان نامه:34628
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: سلطانی، احمد.
 4. عنوان:مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری درساختمان های تحت زلزله.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:مهندسی عمران
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (زلزله)
 10. یادداشت:87ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: تحلیل غیرخطی لرزه ای Seismic Non-Linear Analysis
 12. توصیفگر: مهاربندی ضربدری X-Bracing
 13. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 14. توصیفگر: مهاربند خارج از مرکز Off-Center Brace
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها