درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پدیدارشناسی وفلسفه تعلیم وتربیت
1554 مرتبه مشاهده شده

پدیدارشناسی وفلسفه تعلیم وتربیت

صوفیانی، محمود.

 1. شماره پایان نامه:34875
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: صوفیانی، محمود.
 4. عنوان:پدیدارشناسی وفلسفه تعلیم وتربیت.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:104ص0: کتابنامه؛ خلاصه به فارسی وانگلیسی
 11. توصیفگر: پدیدارشناسی Phenomenology
 12. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 13. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 14. توصیفگر: فلسفه تعلیم و تربیت Philosophy of Education
 15. توصیفگر: جهان Universe
 16. توصیفگر: تجربه Experience
 17. استاد راهنما. باقری، خسرو،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها