درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین
1646 مرتبه مشاهده شده

پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین

کلانتری، علی.

 1. شماره پایان نامه:34876
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کلانتری، علی.
 4. عنوان:پیروی از قواعد وزبان خصوصی ازدیدگاه ویتگنشتاین.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:78ص0: کتابنامه؛ خلاصه به فارسی وانگلیسی
 11. توصیفگر: زبان Language
 12. توصیفگر: قواعد Rules
 13. توصیفگر: شک گرایی Skepticism
 14. توصیفگر: معنی Meaning
 15. توصیفگر: فهم Understanding
 16. توصیفگر: نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
 17. استاد راهنما. حسینی، سیدحسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها