درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی توضیحی اصل علت مشترک در همبستگی های بل
1835 مرتبه مشاهده شده

بررسی توضیحی اصل علت مشترک در همبستگی های بل

ملیح، سیدرضا.

 1. شماره پایان نامه:34936
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ملیح، سیدرضا.
 4. عنوان:بررسی توضیحی اصل علت مشترک در همبستگی های بل.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:107ص0: کتابنامه؛ خلاصه به فارسی وانگلیسی
 11. توصیفگر: اصل علت مشترک راشنباخ Reichenbach Common Case Principle
 12. توصیفگر: قضیه بل Bell’s Theorem
 13. توصیفگر: موضعیت Locality
 14. توصیفگر: زمینه گرایی Contextuality
 15. استاد راهنما. شفیعی، افشین،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها