درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طرح و نقد دیدگاه پوزیتیویسم در فلسفه علوم اجتماعی
1855 مرتبه مشاهده شده

طرح و نقد دیدگاه پوزیتیویسم در فلسفه علوم اجتماعی

احمدی، محمدجواد.

 1. شماره پایان نامه:35246
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: احمدی، محمدجواد.
 4. عنوان:طرح و نقد دیدگاه پوزیتیویسم در فلسفه علوم اجتماعی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:129ص0: کتابنامه؛ خلاصه به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 11. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 12. توصیفگر: بی طرفی ارزشی Value Neutrality
 13. توصیفگر: اثبات گرایی Positivism
 14. توصیفگر: فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy
 15. توصیفگر: عینیت Objectivity
 16. استاد راهنما. زیباکلام، سعید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها