درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
واقعگرایی در مکانیک کوانتومی
1853 مرتبه مشاهده شده

واقعگرایی در مکانیک کوانتومی

جعفراقدمی، مریم.

 1. شماره پایان نامه:35301
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: جعفراقدمی، مریم.
 4. عنوان:واقعگرایی در مکانیک کوانتومی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:88ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 11. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 12. توصیفگر: تعبیر موهروف Mohrhoff Interpretation
 13. استاد راهنما. شفیعی، افشین،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها