درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
واقعگرایی علمی ریچارد بوید
2048 مرتبه مشاهده شده

واقعگرایی علمی ریچارد بوید

علیزاده ممقانی، رضا.

 1. شماره پایان نامه:35319
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: علیزاده ممقانی، رضا.
 4. عنوان:واقعگرایی علمی ریچارد بوید.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1382
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:115ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 11. توصیفگر: واقع گرایی علمی Scientific Realism
 12. توصیفگر: طبیعت گرایی معرفت شناسی Naturalistic Epistemology
 13. توصیفگر: نظریه ریچارد بوید Richard Boyd’s Theory
 14. استاد راهنما. میانداری، حسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها