درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی و مقایسه عملکرد شاخصهای خرابی در قابهای فولادی تحت بارهای لرزه ای و دینامیکی
4804 مرتبه مشاهده شده

بررسی و مقایسه عملکرد شاخصهای خرابی در قابهای فولادی تحت بارهای لرزه ای و دینامیکی

کیانفر، احسان.

 1. شماره پایان نامه:35390
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: کیانفر، احسان.
 4. عنوان:بررسی و مقایسه عملکرد شاخصهای خرابی در قابهای فولادی تحت بارهای لرزه ای و دینامیکی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:170ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis
 11. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 12. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: بار لرزه ای Seismic Load
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها