درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی و مقایسه ی آنها با منطق دوارزشی کلاسیک
20995 مرتبه مشاهده شده

مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی و مقایسه ی آنها با منطق دوارزشی کلاسیک

خرمی راد، نادر.

 1. شماره پایان نامه:35447
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: خرمی راد، نادر.
 4. عنوان:مروری بر منطق های چند ارزشی و فازی و مقایسه ی آنها با منطق دوارزشی کلاسیک.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:254ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. یادداشت:همراه با یک عدد سی دی
 11. توصیفگر: منطق فازی Fuzzy Logic
 12. توصیفگر: منطق چندارزشی Many Valued Logic
 13. توصیفگر: منطق دوارزشی Multiple Valued Logic
 14. توصیفگر: تناقض Paradox
 15. استاد راهنما. منیری، مرتضی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها