درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی
2007 مرتبه مشاهده شده

درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی

زمانی، محسن.

 1. شماره پایان نامه:35598
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: زمانی، محسن.
 4. عنوان:درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:121ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: طبیعت گرایی Naturalism
 11. توصیفگر: دسترس پذیری Availability
 12. توصیفگر: درون گرایی Internalism
 13. توصیفگر: برون گرایی Enternalism
 14. توصیفگر: فرایند باورساز Belief-Forming Process
 15. توصیفگر: اعتمادگرایی Reliabilism
 16. توصیفگر: صدق رسانی Truth-Conductivity
 17. استاد راهنما. قدک پور، لاله،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها