درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نومینالیسم نوین از دیدگاه کوآین و گودمن
2465 مرتبه مشاهده شده

نومینالیسم نوین از دیدگاه کوآین و گودمن

کامران منش، ملیحه.

 1. شماره پایان نامه:35729
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کامران منش، ملیحه.
 4. عنوان:نومینالیسم نوین از دیدگاه کوآین و گودمن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1380
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:277ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: هویت انتزاعی Abstract Entities
 11. توصیفگر: مصداق گرایی Extentionalism
 12. توصیفگر: تجربه گرایی منطقی Logical Empiricism
 13. توصیفگر: نام گرایی Nominalism
 14. استاد راهنما. خاتمی، محمود،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها