درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مبانی مدیریت اسلامی
3877 مرتبه مشاهده شده

مبانی مدیریت اسلامی

عبادی، سیدکاظم.

 1. شماره پایان نامه:35844
 2. کد دانشکده:44
 3. پديدآور: عبادی، سیدکاظم.
 4. عنوان:مبانی مدیریت اسلامی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:مدیریت و اقتصاد
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:171ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: ساختار مدیریت اسلامی Islamic Management Structure
 11. توصیفگر: مبانی اندیشه غرب Western Thought Foundations
 12. توصیفگر: مبانی مدیریت اسلامی Islamic Management Foundations
 13. توصیفگر: مبانی مدیریت غربی Western Management Foundations
 14. توصیفگر: اصول مدیریت اسلامی Islamic Management Principles
 15. توصیفگر: علم مدیریت اسلامی Islamic Management Science
 16. استاد راهنما. مشایخی، علینقی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها