درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
روانشناسی عامیانه و نظریه حذف گرایی پل و پاتریشیا چرچلند
9974 مرتبه مشاهده شده

روانشناسی عامیانه و نظریه حذف گرایی پل و پاتریشیا چرچلند

درویشی، زهره.

 1. شماره پایان نامه:35984
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: درویشی، زهره.
 4. عنوان:روانشناسی عامیانه و نظریه حذف گرایی پل و پاتریشیا چرچلند.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1382
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:156ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم شناخت Cognitive Science
 11. توصیفگر: روان شناسی عامیانه Folk Psychology
 12. توصیفگر: نظریه حذف گرایی Eliminativism
 13. توصیفگر: علوم اعصاب شناسی Neuroscience
 14. توصیفگر: فلسفه عصبی Neurophilosophy
 15. استاد راهنما. قدک پور، لاله،
 16. استاد راهنما. نسرین، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها