درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد و بررسی آراء ژوزف سی پیت در مورد فلسفه تکنولوژی
1987 مرتبه مشاهده شده

نقد و بررسی آراء ژوزف سی پیت در مورد فلسفه تکنولوژی

صداقت آهنگری حسین زاده، مرتضی.

 1. شماره پایان نامه:36112
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: صداقت آهنگری حسین زاده، مرتضی.
 4. عنوان:نقد و بررسی آراء ژوزف سی پیت در مورد فلسفه تکنولوژی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:170ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فناوری Technology
 11. توصیفگر: فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology
 12. توصیفگر: خودمختاری تکنولوژی.
 13. توصیفگر: انسانیت در مقام عمل Humanity at Work
 14. توصیفگر: مفاهیم هم پا Counterpant Concepts
 15. توصیفگر: ایدئولوژی Ideology
 16. توصیفگر: دموکراسی Democracy
 17. توصیفگر: زیرساختار تکنولوژی علم Technological Infrastructure of Science
 18. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها