درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بستگی تبعی و متافیزیک روابط در درهم تنیدگی کوانتومی
1894 مرتبه مشاهده شده

بستگی تبعی و متافیزیک روابط در درهم تنیدگی کوانتومی

میرزایی، صدیقه.

 1. شماره پایان نامه:36154
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: میرزایی، صدیقه.
 4. عنوان:بستگی تبعی و متافیزیک روابط در درهم تنیدگی کوانتومی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:100ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کل گرایی Holism
 11. توصیفگر: خواص نوظهور Emergent Properties
 12. توصیفگر: بستگی تبعی Supervenience
 13. توصیفگر: درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement
 14. توصیفگر: مابعدالطبیعه روابط Relations Metaphysics
 15. استاد راهنما. شفیعی، افشین،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها