درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تعین ناقص نظریه های فیزیک کوانتوم
1959 مرتبه مشاهده شده

تعین ناقص نظریه های فیزیک کوانتوم

سجادی، سید هدایت.

 1. شماره پایان نامه:36166
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سجادی، سید هدایت.
 4. عنوان:تعین ناقص نظریه های فیزیک کوانتوم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:244ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تعین ناقص Under Determination
 11. توصیفگر: هم ارزی Equivalence
 12. توصیفگر: نظریه کوانتوم استاندارد Standard Quantum Theory
 13. توصیفگر: نظریه کوانتوم بوهم Bohmian Quantum Theory
 14. توصیفگر: انتخاب نظریه Theory Choice
 15. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها