درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی روش استفاده از فنر معادل در تحلیل پی های گسترده واقع بر نیم فضای الاستیک
3021 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی روش استفاده از فنر معادل در تحلیل پی های گسترده واقع بر نیم فضای الاستیک

سلیم زاده، سعید.

 1. شماره پایان نامه:36178
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: سلیم زاده، سعید.
 4. عنوان:ارزیابی روش استفاده از فنر معادل در تحلیل پی های گسترده واقع بر نیم فضای الاستیک.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:183ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پی گسترده Mat Foundation
 11. توصیفگر: سختی خاک Soil Stiffness
 12. توصیفگر: بستر ارتجاعی Elastic Subgrade
 13. توصیفگر: فنر معادل Equivalent Spring
 14. توصیفگر: مدول بستر Subgrade Module
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها