درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
شرح و بررسی دیدگاه ریچارد ررتی در مورد علم
1581 مرتبه مشاهده شده

شرح و بررسی دیدگاه ریچارد ررتی در مورد علم

توکل، مهدیه.

 1. شماره پایان نامه:36355
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: توکل، مهدیه.
 4. عنوان:شرح و بررسی دیدگاه ریچارد ررتی در مورد علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:92ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم Science
 11. توصیفگر: واقع گرایی علمی Scientific Realism
 12. توصیفگر: عینیت Objectivity
 13. توصیفگر: همبستگی Solidarity
 14. استاد راهنما. آیت الهی، حمید رضا،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها