درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظریه های ارجاع از میل تا کریپکی
1478 مرتبه مشاهده شده

نظریه های ارجاع از میل تا کریپکی

قاضی نژاد، پروانه.

 1. شماره پایان نامه:36430
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قاضی نژاد، پروانه.
 4. عنوان:نظریه های ارجاع از میل تا کریپکی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:80ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: اسم خاص Proper Name
 11. توصیفگر: کریپکی Kripke
 12. توصیفگر: توصیفات معین Definite Description
 13. توصیفگر: نظریه ارجاع Reference Theory
 14. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها