درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
سیستم اصل موضوعی منطق محمولات مرتبه اول
3235 مرتبه مشاهده شده

سیستم اصل موضوعی منطق محمولات مرتبه اول

کیانی شاهوندی، رجب.

 1. شماره پایان نامه:36494
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کیانی شاهوندی، رجب.
 4. عنوان:سیستم اصل موضوعی منطق محمولات مرتبه اول.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:118ص.: جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: منطق محمولات Predicate Logic
 11. توصیفگر: اصول موضوعه Axioms
 12. توصیفگر: نحو Syntax
 13. توصیفگر: معناشناسی Semantics
 14. توصیفگر: فردیت Identity
 15. توصیفگر: فراقضیه Metatheorem
 16. استاد راهنما. نبوی، لطف الله،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها