درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه روش زمان دوام با روش بار افزاینده استاتیکی غیر خطی در برآورد عملکرد قابهای خمشی فولادی
3476 مرتبه مشاهده شده

مقایسه روش زمان دوام با روش بار افزاینده استاتیکی غیر خطی در برآورد عملکرد قابهای خمشی فولادی

مادرشاهیان، سید رامین.

 1. شماره پایان نامه:36800
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مادرشاهیان، سید رامین.
 4. عنوان:مقایسه روش زمان دوام با روش بار افزاینده استاتیکی غیر خطی در برآورد عملکرد قابهای خمشی فولادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:189ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis
 11. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: تحلیل استاتیکی بارافزاینده Static Pushover Analysis
 14. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها