درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تطابق یا قیاس ناپذیری؟
1773 مرتبه مشاهده شده

تطابق یا قیاس ناپذیری؟

مؤذن زاده، جهانگیر.

 1. شماره پایان نامه:37021
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مؤذن زاده، جهانگیر.
 4. عنوان:تطابق یا قیاس ناپذیری؟.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:136ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 11. توصیفگر: قیاس ناپذیری Incommensurability
 12. توصیفگر: نظریه مطابقت Correspondence Theory
 13. توصیفگر: مکانیک کلاسیک Classic Mechanics
 14. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها