درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ترجمه و تعبیر رادیکال
1630 مرتبه مشاهده شده

ترجمه و تعبیر رادیکال

اسلامی، آرزو.

 1. شماره پایان نامه:37057
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اسلامی، آرزو.
 4. عنوان:ترجمه و تعبیر رادیکال.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:75ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: نظریه معنا Meaning Theory
 11. توصیفگر: شکاکیت Scepticism
 12. توصیفگر: نظریه باور Belief Theory
 13. توصیفگر: ترجمه رادیکال کواین Quine Radical Translation
 14. توصیفگر: اصل حسن ظن Charity Principle
 15. توصیفگر: تعبیر رادیکال دیویدسن Davidson Radical Interpretation
 16. استاد راهنما. حسینی، سید حسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها