درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی فزاینده در ارزیابی سازه های فولادی
6863 مرتبه مشاهده شده

مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی فزاینده در ارزیابی سازه های فولادی

امام جمعه، حسین.

 1. شماره پایان نامه:37209
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: امام جمعه، حسین.
 4. عنوان:مقایسه روش زمان دوام با تحلیل دینامیکی فزاینده در ارزیابی سازه های فولادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد(سازه)
 9. یادداشت:161ص0: نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 11. توصیفگر: تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis
 12. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 13. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis
 14. توصیفگر: طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد Performance-Based Seismic Design
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها