درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه دلالت شناسی جهان های ممکن کریپکی با رساله ویتگنشتاین
1541 مرتبه مشاهده شده

مقایسه دلالت شناسی جهان های ممکن کریپکی با رساله ویتگنشتاین

سلطان زاده، سجاد.

 1. شماره پایان نامه:37217
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سلطان زاده، سجاد.
 4. عنوان:مقایسه دلالت شناسی جهان های ممکن کریپکی با رساله ویتگنشتاین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:62ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: جهان ممکن Possible World
 11. توصیفگر: معناشناسی Semantics
 12. توصیفگر: رساله منطقی فلسفی Tractatus Logic Philosophicus
 13. توصیفگر: نظریه علی Causal Theory
 14. توصیفگر: دلالت محض Rigid Designation
 15. توصیفگر: نقش تصویری زبان Language Pictorial Role
 16. توصیفگر: ضرورت و امکان Necessity and Possibility
 17. استاد راهنما. ایزدی، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها