درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل قابهای فولادی با استفاده از روش زمان دوام
4416 مرتبه مشاهده شده

بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل قابهای فولادی با استفاده از روش زمان دوام

ارجمندی، کاوه.

 1. شماره پایان نامه:37167
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: ارجمندی، کاوه.
 4. عنوان:بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل قابهای فولادی با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:161ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 13. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 14. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها