درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
جنبه های فلسفی مدل در علم و مهندسی
1764 مرتبه مشاهده شده

جنبه های فلسفی مدل در علم و مهندسی

اخباری، رکسانا.

 1. شماره پایان نامه:37196
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اخباری، رکسانا.
 4. عنوان:جنبه های فلسفی مدل در علم و مهندسی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:123ص0: تصویر، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کارکردگرایی Functionalism
 11. توصیفگر: بازنمایی دانش Knowledge Representation
 12. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 13. توصیفگر: دانش پس زمینه Background Knowledge
 14. استاد راهنما. بدیع، کامبیز،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها