درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد قابهای فولادی
4349 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد قابهای فولادی

میرزایی، امین.

 1. شماره پایان نامه:37630
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: میرزایی، امین.
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد قابهای فولادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:151ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 13. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 14. توصیفگر: سطح های عملکردی Performance Levels
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها