درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی
1556 مرتبه مشاهده شده

ساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی

چاپرک، علی.

 1. شماره پایان نامه:38049
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: چاپرک، علی.
 4. عنوان:ساخت گرایی اجتماعی در تکنولوژی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:119ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فناوری Technology
 11. توصیفگر: ساخت گرایی Structuralism
 12. توصیفگر: جبرگرایی Determinism
 13. توصیفگر: فرایندهای اجتماعی Social Process
 14. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها