درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی دیدگاه آنتی رئالیستی ون فراسن در مکانیک کوانتومی
1503 مرتبه مشاهده شده

بررسی دیدگاه آنتی رئالیستی ون فراسن در مکانیک کوانتومی

معصومی، سعید.

 1. شماره پایان نامه:38061
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: معصومی، سعید.
 4. عنوان:بررسی دیدگاه آنتی رئالیستی ون فراسن در مکانیک کوانتومی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:231ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 11. توصیفگر: ضدواقع گرایی Antirealism
 12. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 13. توصیفگر: ون فراسن Van Fraassen
 14. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها