درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظریه های انقباضی صدق
1928 مرتبه مشاهده شده

نظریه های انقباضی صدق

مهاجری، مصطفی.

 1. شماره پایان نامه:38568
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مهاجری، مصطفی.
 4. عنوان:نظریه های انقباضی صدق.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:154ص0: جدول، کتابنامه، چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: صدق Truth
 11. توصیفگر: انقباض گرایی Deflationism
 12. توصیفگر: نظریه انقباضی Deflationary Theory
 13. توصیفگر: نظریه حداقلی Minimal Theory
 14. توصیفگر: نظریه افزونگی Redundancy Theory
 15. توصیفگر: نظریه پوول هاریچ Paul Horwich Theory
 16. توصیفگر: نظریه فرانک رمزی F.P Ramsey Theory
 17. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها