درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مفهوم دلالت صلب و رابطه آن با آموزه ذاتگرایی
1593 مرتبه مشاهده شده

مفهوم دلالت صلب و رابطه آن با آموزه ذاتگرایی

طیبی، ساجد.

 1. شماره پایان نامه:38572
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: طیبی، ساجد.
 4. عنوان:مفهوم دلالت صلب و رابطه آن با آموزه ذاتگرایی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:155ص0: کتابنامه، چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: جهان ممکن Possible World
 11. توصیفگر: دلالت محض Rigid Designation
 12. توصیفگر: معناشناسی Semantics
 13. توصیفگر: اصالت ماهیت Essentialism
 14. توصیفگر: این همانی بین جهانی Trans-World Identity
 15. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها