درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارائه طرحی برای سیستم علم (با تمرکز بر علم تجربی، و فیزیک در مصادیق)
1411 مرتبه مشاهده شده

ارائه طرحی برای سیستم علم (با تمرکز بر علم تجربی، و فیزیک در مصادیق)

اژدری، مجید.

 1. شماره پایان نامه:38757
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اژدری، مجید.
 4. عنوان:ارائه طرحی برای سیستم علم (با تمرکز بر علم تجربی، و فیزیک در مصادیق).
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:کارشناسی ارشد
 9. یادداشت:112ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم Science
 11. توصیفگر: علوم تجربی Empirical Science
 12. توصیفگر: طراحی سیستم System Design
 13. توصیفگر: نظام System
 14. استاد راهنما. حسینی، سید حسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها