درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی سینتیک و مدل سازی راکتور کاتالیستی دهیدروژناسیون پارافینهای سبک
979 مرتبه مشاهده شده

بررسی سینتیک و مدل سازی راکتور کاتالیستی دهیدروژناسیون پارافینهای سبک

اکبری، امیر.

 1. شماره پایان نامه:38944
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: اکبری، امیر.
 4. عنوان:بررسی سینتیک و مدل سازی راکتور کاتالیستی دهیدروژناسیون پارافینهای سبک.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:مهندسی شیمی و نفت
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (ترموسینتیک و کاتالیست)
 9. یادداشت:127ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: هیدروژن زدایی Dehydrogenation
 11. توصیفگر: محیط متخلخل Porous Media
 12. توصیفگر: مدل سازی ریاضی Mathematical Modeling
 13. توصیفگر: بستر متحرک Moving Bed
 14. توصیفگر: واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor
 15. توصیفگر: پارافین های سبک Light Paraffins
 16. توصیفگر: روش میانگین گیری حجمی Volume Averaging Method
 17. استاد راهنما. خراشه، فرهاد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها