درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی در صورت وجود ضعف و شکست اتصالات بادبند به روش زمان دوام
3691 مرتبه مشاهده شده

بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی در صورت وجود ضعف و شکست اتصالات بادبند به روش زمان دوام

یوسفی، رهی.

 1. شماره پایان نامه:38958
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: یوسفی، رهی.
 4. عنوان:بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی در صورت وجود ضعف و شکست اتصالات بادبند به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:139ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: قاب های بادبندی شده Braced Frames
 11. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 12. توصیفگر: تحلیل لرزه ای Seismic Analysis
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: ضعف اتصالات Connections Weakness
 15. توصیفگر: شکست اتصالات Connections Fracture
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها