درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
خاص گرایی اخلاقی (قرائت دنسی)
1859 مرتبه مشاهده شده

خاص گرایی اخلاقی (قرائت دنسی)

شیر محمدی، حامد Shirmohammadi, Hamed

 1. شماره پایان نامه:39049
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شیر محمدی، حامد
 4. عنوان:خاص گرایی اخلاقی (قرائت دنسی).
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:فلسفه علم و فناوری
 10. یادداشت:112ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: فرااخلاق Meta-Ethics
 12. توصیفگر: کل گرایی دلایل Reasons Holism
 13. توصیفگر: خاص گرایی اخلاقی Moral Particularism
 14. توصیفگر: عام گرایی اخلاقی Moral Generalism
 15. توصیفگر: دلایل اخلاقی Moral Reasons
 16. استاد راهنما. میانداری، حسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها